Warunki współpracy

Współpraca

  • Szybkość reakcji na zlecenie – w sprawach bieżącego doradztwa tego samego dnia, co dzień zlecenia; w sprawach wymagających przygotowania inny ustalony okres czasu.
  • Osoba nadzorująca obsługę prawną – bieżącą obsługę wykonuje prawnik desygnowany; w przypadkach wymagających zaangażowania większej liczby osób – odpowiednio większa ilość prawników.
  • Forma komunikacji – e-mail, telefon, fax, osobiście w siedzibie Kancelarii lub Klienta.
  • Raportowanie – comiesięczne wykazy przeprowadzonych czynności.

Honorarium

    Wysokość wynagrodzenia ustalana jest podczas indywidualnych rozmów z Klientem i uzależniona jest od zakresu i rodzaju świadczonej pomocy prawnej. Wpływ na wynagrodzenie ma złożoność sprawy, ilość czasu koniecznego na zapoznanie się ze sprawą, zgromadzenie wymaganej dokumentacji, a także tryb pomocy prawnej. Formy rozliczeń:

  • System wynagrodzenia kwotowego – ustalana indywidualnie z klientem konkretna kwota wynagrodzenia za realizację zlecenia z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
  • System rozliczenia godzinowego – wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego na realizację zlecenia.
  • System wynagrodzenia zryczałtowanego – okresowy tygodniowy, miesięczny lub inny, ustalany w oparciu o zakres potrzeb deklarowanych przez klienta z uwzględnieniem szacunkowego czasowego zaangażowania Kancelarii.