Zakres usług

Ochrona danych osobowych

Opiniowanie rozwiązań dotyczące wykorzystania danych osobowych przez podmioty gospodarcze, z uwzględnieniem kwestii dotyczących transgranicznego przetwarzania danych oraz specyfiki poszczególnych branż. Doradztwo w zakresie problematyki przetwarzania danych dla celów długofalowych kampanii marketingowych, opiniowanie programów przetwarzania danych osobowych, rejestrowanie zbiorów danych, prawno-technologiczne aspekty ochrony danych osobowych w Internecie oraz reprezentacja w postępowaniach przed Głównym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i organami administracyjnymi.

Inne usługi

Prawo handlowe i sprawy korporacyjne

więcej

Partnerstwo publiczno-prywatne oraz prawo zamówień publicznych

więcej

Prawo cywilne i prawo umów

więcej

Ochrona danych osobowych

więcej

>