Zakres usług

Prawo karne

Reprezentacja w postępowaniach karnych w charakterze obrońcy, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego jak również powoda cywilnego, doradztwo w zakresie prawnokarnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych.

Inne usługi

Prawo handlowe i sprawy korporacyjne

więcej

Partnerstwo publiczno-prywatne oraz prawo zamówień publicznych

więcej

Prawo cywilne i prawo umów

więcej

Ochrona danych osobowych

więcej