Zakres usług

Prawo energetyczne

Doradztwo dotyczące wszelkiej działalności w sektorze energetycznym, w tym w zakresie restrukturyzacji, uregulowań ustawodawstwa unijnego, przejęć, fuzji, prawa antykonkurencyjnego, długoterminowych umów oraz finansowania projektów energetycznych.

Inne usługi

Prawo handlowe i sprawy korporacyjne

więcej

Partnerstwo publiczno-prywatne oraz prawo zamówień publicznych

więcej

Prawo cywilne i prawo umów

więcej

Ochrona danych osobowych

więcej