Zakres usług

Pomoc dla obcokrajowców i trzeci sektor

Legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce, oraz pomoc w uzyskaniu zezwolenia na zatrudnienie. Pomoc prawna dla obcokrajowców planujących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie RP. Rozpoznanie i zrozumienie realiów kulturowych, wybór najlepszej formy prawnej dla planowanej działalności gospodarczej, rejestracja działalności, wsparcie na etapie współpracy z instytucjami publicznym oraz NGOs.

Zakładanie stowarzyszeń, fundacji, opracowaniu statutów oraz regulaminów, rejestracja tych podmiotów w KRS, prowadzenie obsługi prawnej na poczet obowiązków ustawowych, pomoc w uzyskiwaniu statusu organizacji pożytku publicznego.

Inne usługi

Prawo handlowe i sprawy korporacyjne

więcej

Partnerstwo publiczno-prywatne oraz prawo zamówień publicznych

więcej

Prawo cywilne i prawo umów

więcej

Ochrona danych osobowych

więcej