Zakres usług

Prawo handlowe i sprawy korporacyjne

    Doradztwo podmiotom handlowym w Polsce i za granicą w zakresie bieżącej działalności oraz inwestycji, na każdym etapie działalności gospodarczej, tj. w fazie rozpoczęcia: (a) sporządzenie umowy, statutu spółek prawa handlowego, (b) zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego, (c) sporządzanie regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów, (d) rejestracja przedsiębiorców w Ewidencji Działalności Gospodarczej, (e) zgłoszenia do Urzędu Skarbowego i Głównego Urzędu Statystycznego; w fazie działalności: (a) rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, (b) podwyższenie kapitału zakładowego, (c) zmiany prowadzące do zwiększenia lub zmniejszenia ilości wspólników, (d) przygotowanie dokumentów, w tym uchwał, umów, porozumień wspólników, (e) łączenie i podział spółek; w fazie schyłkowej: (a) rozwiązywanie i likwidacja spółek, (b) postępowania upadłościowe i naprawcze.

Inne usługi

Prawo handlowe i sprawy korporacyjne

więcej

Partnerstwo publiczno-prywatne oraz prawo zamówień publicznych

więcej

Prawo cywilne i prawo umów

więcej

Ochrona danych osobowych

więcej