Zakres usług

Prawo cywilne i prawo umów

Działania polubowne na etapie przedsądowym, sporządzanie pism i innych aktów prawnych, dochodzenie należności, odszkodowań, ochrona dóbr osobistych, nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, uzyskania ochrony prawnej w przypadku naruszenia prawa własności, posiadania, zasiedzenia, ograniczonych praw rzeczowych, współwłasności. Doradztwo w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. Regulowanie stosunków majątkowych. Postępowania z zakresu prawa spadkowego.

Doradztwo w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych zabezpieczających interesy klienta. Rozpoznawanie ryzyka związanego z negocjowanymi umowami, w tym minimalizowanie zagrożeń finansowych. Pomoc we wszystkich kwestiach związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem i wykonywaniem umów zarówno w obrocie krajowym jak i międzynarodowym.

Inne usługi

Prawo handlowe i sprawy korporacyjne

więcej

Partnerstwo publiczno-prywatne oraz prawo zamówień publicznych

więcej

Prawo cywilne i prawo umów

więcej

Ochrona danych osobowych

więcej