Zakres praktyki

Prawo handlowe i sprawy korporacyjne

więcej

Partnerstwo publiczno-prywatne oraz prawo zamówień publicznych

więcej

Prawo cywilne i prawo umów

Doradztwo w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych zabezpieczających interesy klienta. więcej

Ochrona danych osobowych

Opiniowanie rozwiązań dotyczących wykorzystania danych osobowych konsumentów przez podmioty gospodarcze. więcej

Prawo pracy

Pomoc bieżących sprawach związanych z zatrudnieniem pracowników. więcej

Prawo własności intelektualnej i mediów

Negocjowanie i zawieranie umów na usługi informatyczne, rejestracja znaków towarowych więcej

Prawo ochrony środowiska

Doradztwo w zakresie przestrzegania wymogów ochrony środowiska więcej

Prawo energetyczne

Doradztwo dotyczące wszelkiej działalności w sektorze energetycznymwięcej

Prawo administracyjne, finansowe i podatkowe

Doradztwo i reprezentacja w postepowaniach administracyjnych na każdym ich etapie. Pomoc w sporządzaniu odwołań i skarg od decyzji administracyjnych więcej

Prawo obrotu nieruchomościami

Doradztwo w sprawach dotyczących realizacji transakcji, których przedmiotem są nieruchomości więcej

Prawo karne

Reprezentacja w postępowaniach karnych w charakterze obrońcy, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego jak również powoda cywilnegowięcej

Pomoc dla obcokrajowców i trzeci sektor

Zakładanie stowarzyszeń, fundacji, opracowanie statutów oraz regulaminów, rejestracja tych podmiotów w KRS więcej