Zakres usług

Partnerstwo publiczno-prywatne oraz prawo zamówień publicznych

Kompleksowa pomoc prawną związaną z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedsięwzięć realizowanych w szeroko pojętym modelu partnerstwa publiczno–prywatnego. Doradztwo zarówno dla strony publicznej, jak i partnerów prywatnych, w szczególności: całościowe struktury prawne przedsięwzięć. Analiza pod kątem zgodności z przepisami o pomocy publicznej, prawa zamówień publicznych, a także możliwościami realizacji przedsięwzięć z uwzględnieniem środków unijnych, wskazywanie optymalnej formy realizacji przedsięwzięć, opracowywanie dokumentacji przetargowej dla całości procesu, przygotowywanie strategii prowadzenia negocjacji z uwzględnieniem zasad dialogu konkurencyjnego lub trybów negocjacyjnych, opracowanie i negocjacja umów. Reprezentacja klientów w procesach odwoławczych przed KIO i sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi.

Inne usługi

Prawo handlowe i sprawy korporacyjne

więcej

Partnerstwo publiczno-prywatne oraz prawo zamówień publicznych

więcej

Prawo cywilne i prawo umów

więcej

Ochrona danych osobowych

więcej