Zakres usług

Prawo administracyjne, finansowe i podatkowe

Doradztwo i reprezentacja w postepowaniach administracyjnych na każdym ich etapie. Pomoc w sporządzaniu odwołań i skarg od decyzji administracyjnych. Sporządzanie analiz struktur prawno-podatkowych umożliwiających racjonalizację kosztów przeprowadzanych inwestycji. Doradztwo w transakcjach typu project, structured oraz acquisition finance. Opracowywanie aspektów prawnych outsourcingu oraz regulaminów świadczenia usług.

Inne usługi

Prawo handlowe i sprawy korporacyjne

więcej

Partnerstwo publiczno-prywatne oraz prawo zamówień publicznych

więcej

Prawo cywilne i prawo umów

więcej

Ochrona danych osobowych

więcej