Zakres usług

Prawo własności intelektualnej i mediów

Negocjowanie i zawieranie umów na usługi informatyczne, rejestracja znaków towarowych, doradztwo w zakresie przenoszenia praw własności przemysłowej oraz ochrony praw autorskich, w zakresie prawa prasowego oraz radiofonii i telewizji.

Inne usługi

Prawo handlowe i sprawy korporacyjne

więcej

Partnerstwo publiczno-prywatne oraz prawo zamówień publicznych

więcej

Prawo cywilne i prawo umów

więcej

Ochrona danych osobowych

więcej