Zakres usług

Prawo pracy

Pomoc w bieżących sprawach związanych z zatrudnianiem pracowników. Przygotowywanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, klauzul o zakazie konkurencji. Analiza dopuszczalność zawierania umów zlecenia i umów o dzieło. Analiza zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Tworzenie wewnątrzzakładowych źródeł prawa. Prowadzenie procesów restrukturyzacyjnych i negocjacji ze związkami zawodowymi. Pomoc w kształtowaniu polityki personalnej i rozwiązywaniu bieżących problemów pracowniczych z uwzględnieniem potrzeb biznesowych oraz etycznych firmy.

Inne usługi

Prawo handlowe i sprawy korporacyjne

więcej

Partnerstwo publiczno-prywatne oraz prawo zamówień publicznych

więcej

Prawo cywilne i prawo umów

więcej

Ochrona danych osobowych

więcej