Zakres usług

Prawo obrotu nieruchomościami

Doradztwo w sprawach dotyczących realizacji transakcji, których przedmiotem są nieruchomości. Badanie stanu prawnego nieruchomości przed jej zakupem. Pomoc w zakresie dopełniania wszelkich niezbędnych formalności: listy intencyjne, umowy przedwstępne i ostateczne, umowy najmu powierzchni mieszkalnych, biurowych i przemysłowych. Negocjowanie korzystnych warunków umów, zakładanie ksiąg wieczystych lub dokonywanie zmian. Odzyskiwanie utraconych nieruchomości. Uzyskiwanie zezwoleń na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców spoza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Inne usługi

Prawo handlowe i sprawy korporacyjne

więcej

Partnerstwo publiczno-prywatne oraz prawo zamówień publicznych

więcej

Prawo cywilne i prawo umów

więcej

Ochrona danych osobowych

więcej