Zakres usług

Prawo ochrony środowiska

Doradztwo w zakresie przestrzegania wymogów ochrony środowiska, reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji, w zakresie uzyskiwania stosowanych pozwoleń na realizację inwestycji w zakresie ochrony środowiska.

Inne usługi

Prawo handlowe i sprawy korporacyjne

więcej

Partnerstwo publiczno-prywatne oraz prawo zamówień publicznych

więcej

Prawo cywilne i prawo umów

więcej

Ochrona danych osobowych

więcej