O nas

Kancelaria prowadzi działalność na obszarze całego kraju współpracując z adwokatami, radcami prawnymi i prawnikami z innych miast. Świadczona pomoc prawna obejmuje kompleksową obsługę obejmującą różne aspekty działalności klienta, zarówno w ramach stałej obsługi, jak i zleceń jednostkowych. Kancelaria świadczy usługi dla klientów reprezentujących różne branże gospodarki. Wiedza, doświadczenie ugruntowane w kancelariach prawniczych, instytucjach finansowych, oraz organach administracji centralnej i samorządowej daje rękojmie profesjonalnej obsługi. Wypracowujemy rozwiązania zapewniające bezpieczną realizację zakładanych celów.

Prowadzimy negocjacje, przygotowujemy niezbędną dokumentację, opracowujemy opinie prawne, wreszcie reprezentujemy klientów przed różnymi instytucjami. Oferowana pomoc prawna obejmuje niesporną działalność handlową, korporacyjną oraz inwestycyjną podmiotów prywatnych i publicznych, mediację, arbitraż, zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, reprezentację przed organami administracji, a także nadzór merytoryczny realizowany u klienta. Współpraca z kancelariami notarialnymi, komorniczymi, biegłymi rewidentami oraz rzeczoznawcami stwarza możliwość świadczenia usług w pełnym zakresie. Kancelaria świadczy swoje usługi w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim. Prawnicy Kancelarii objęci są obowiązkowym ubezpieczeniem cywilnym od odpowiedzialności z tytułu prowadzonej działalności.

Wykonując czynności o charakterze zaufania publicznego, czujemy odpowiedzialność społeczną. Dlatego Kancelaria podejmuje się działań o charakterze pro bono, które obejmują pomoc prawną świadczoną w różnych instytucjach, stowarzyszeniach, czy fundacjach. Prawnicy współpracujący z Kancelarią są osobami zaangażowanymi w debatę publiczną i wspierają inicjatywy mające na celu podnoszenie jakości stanowionego prawa. Proponując rozwiązania ze szczególną uwagą analizujemy wszelkie kwestie ekonomiczne danej sprawy, tak by nie generować niepotrzebnych kosztów. W celu maksymalizacji efektywności współpracy przedmiotową informacje należy traktować jako zaproszenie do negocjacji, które podlegają szczegółowym ustaleniom mającym na celu dopasowanie współpracy pod konkretny profil klienta, w sposób jak najbardziej dla Państwa korzystny.