• Biznes i sprawy korporacyjne

 • Projekty inwestycyjne i rozwojowe

 • Compliance

 • Umowy i negocjacje

 • Doradztwo strategiczne

 • Sprawy indywidualne

 • Mediacja

 • Problemsolving

 • Procesy

 • Ochrona danych osobowych

 • Due dilligence

 • Terminowość i poufność

 • Audyt i wdrożenia

Zakres praktyki

Kancelaria oferuje swoim klientom nowoczesną i kompleksową pomoc prawną. Budując relacje zarówno z klientem indywidulanym, jak i korporacyjnym dążymy do pełnego zrozumienia sytuacji, tak aby przedsięwzięte działania skutkowały realizacją interesu i optymalizacją satysfakcji klienta. Forma współpracy podlega szczegółowym ustaleniom dopasowanym pod konkretny profil oraz oczekiwania klienta.

Obsługa firm i klientów indywidualnych

Reprezentacja przed sądami

Reprezentacja przed organami administracji

Doradztwo

Mediacje i Compliance

Negocjacje

Biogram

Adam Rogala-Lewicki adw., dr, MBA

Adwokat, politolog, mediator, urzędnik państwowy (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych), partner w kancelarii notowanej w rankingu „Rzeczpospolitej”, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (obrona w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego), adiunkt, wykładowca akademicki (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie), autor kilkudziesięciu publikacji o tematyce społeczno-prawnej (w tym kilku druków zwartych), absolwent programu Executive MBA GFKM, Business Centre Club, Uniwersytet Gdański, Erasmus University. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytecie Paris X Nanterre, w Akademii Obrony Narodowej, stypendysta Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego na Uniwersytecie w Oslo i w Liechtenstein Institute oraz rządu Indii w International Management Institute w New Delhi. Ukończył kurs „Protokołu dyplomatycznego”. Prezes zarządu Poland India Business House i Krajowego Centrum Badań Demograficznych, redaktor naczelny Forum Studiów i Analiz Politycznych im. Maurycego Mochnackiego, założyciel Stowarzyszenia Warszawa Przedwojenna, ekspert Instytutu Studiów Regulacyjnych. Stażysta m.in. w: Ambasada Rzeczpospolitej Polski w Oslo, Biuro Porad Obywatelskich, czy Polska Rada Ruchu Europejskiego. Absolwent kursów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Doradca Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego ds. reformy wymiaru sprawiedliwości, członek Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej, przewodniczący Zespołu „Wymiar Sprawiedliwości ‒ Adwokatura dla przyszłości” przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, przedstawiciel Adwokatury Polskiej ds. komunikacji z Radą Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (Council of Bars and Law Societies of Europe). Współorganizator debat eksperckich w komisji DRFMG LIBE Parlamentu Europejskiego. Ekspert Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania Przestępczości (CEPOL). Autor wielu opinii i ekspertyz.

Prawnik z doświadczeniem w zakresie obsługi podmiotów korporacyjnych (corporate governance) oraz indywidualnych w ramach obrotu gospodarczego, specjalizujący się w prawie cywilnym, handlowym, administracyjnym, nowych technologii (IT) oraz własności intelektualnej (IPR), prawie pracy, ochrony danych osobowych (GDPR), bezpieczeństwa informacji niejawnej, oraz tajemnic przedsiębiorstwa (ND/CD). Pełnomocnik w procesach typu SLAPP (Stategic Lawsuit Against Public Participation) oraz obrońca menedżerów w sprawach gospodarczych typu white collar crimes. Realizował skomplikowane projekty wymagające interdyscyplinarnej znajomości wielu dziedzin prawa. Biegły w projektach opartych o due diligence i compliance. Praktyka w obsłudze klientów z sektora zbrojeniowego (defense), stoczniowego, badań i rozwoju (R&D), nowoczesnych technologii (ICT), energetycznego, bankowego (AML/CFT, DORA), medycznego, zrównoważonego rozwoju (ESG), e-commerce, zarządzania nieruchomościami czy sektora trzeciego.

Członek Komitetu Sterującego ePUAP. Członek zespołów ds. wdrożenia i utrzymania systemów sTESTA, Schengen Information System, Visa Information System. Dysponent poświadczeń bezpieczeństwa ABW, NATO, UE. Członek stowarzyszeń, fundacji, rad osiedla, spółdzielni. Pomysłodawca oraz koordynator wielu inicjatyw społecznych, obywatelskich, lokalnych (w tym inwestycyjnych).

Portfolio:

Adwokat Adam Rogala-Lewicki doradzał m.in. w (tu wybrane): Orlen, Polska Grupa Zbrojeniowa, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej w Gdyni, Centrum Łukasiewicz – Sieć Badawcza, Polskie Porty Lotnicze, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, Wifama – Prexer, Audytel, Izba Komornicza w Łodzi, Instytut Nowych Technologii, Energy Future, Cintaf Polska, Sharda Group, Milano Fashion, Uniontex, Salve, Windoor, Acer Consulting, Polska Rada Biznesu, Polski Fundusz Rozwoju Nieruchomości, Polski Fundusz Rozwoju Mieszkania, Focus Telecom, Polski Związek Motorowy, Ambra, TFI BNP Paribas, Grupa Intercars, Nippon Seiki.