Portfolio

Klienci indywidualni, trzeci sektor (stowarzyszenia, fundacje), spółdzielnie i wspólnoty, partie, klienci korporacyjni w tym selektywnie: Izba Komornicza w Łodzi, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej w Gdyni, Polska Grupa Zbrojeniowa, Instytut Nowych Technologii, Instytut Nowoczesnych Technologii, Energy Future, Cintaf Polska, Sharda Group, Milano Fashion, Uniontex, Epejro, Acer Consulting, Black Horn, Eurotrader, Salve, Olmed, Alma, Windoor, Nohate, Woody, Eskort, Servo, Argo, Klinika Wiedzy, SM Żubardź, SM Osiedle Młodych, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej, Polska Rada Biznesu w Warszawie (prowadzenie śniadań biznesowych) i inni