• Biznes i sprawy korporacyjne

 • Projekty inwestycyjne i rozwojowe

 • Arbitraż

 • Zamówienia publiczne

 • Partnerstwo publiczno-prywatne

 • Sprawy indywidualne

 • Mediacja

 • Problemsolving

 • Procesy

 • Ochrona danych osobowych

 • Symultaniczność

 • Terminowość

 • Poufność

Zakres praktyki

Kancelaria oferuje swoim klientom nowoczesną i kompleksową pomoc prawną. Budując relacje zarówno z klientem indywidulanym, jak i korporacyjnym dążymy do pełnego zrozumienia sytuacji, tak aby przedsięwzięte działania skutkowały realizacją interesu i optymalizacją satysfakcji klienta. Forma współpracy podlega szczegółowym ustaleniom dopasowanym pod konkretny profil oraz oczekiwania klienta.

Obsługa firm i klientów indywidualnych

Reprezentacja przed sądami

Reprezentacja przed organami administracji

Doradztwo

Mediacje i arbitraż

Negocjacje

Prawnicy

Dr Adam Rogala-Lewicki

Prawnik, adwokat wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, politolog, były urzędnik państwowy, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (obrona w Instytucie Nauk Politycznych UW), adiunkt, wykładowca akademicki, autor kilkunastu publikacji o tematyce społeczno-prawnej, studiował na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytecie Paris X Nanterre, w Akademii Obrony Narodowej, stypendysta Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego na Uniwersytecie w Oslo i w Liechtenstein Institute oraz rządu Indii w International Management Institute w New Delhi. Prezes zarządu Poland India Business House, redaktor naczelny Forum Studiów Analiz Politycznych im. Maurycego Mochnackiego, założyciel Stowarzyszenia Warszawa Przedwojenna, członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.